Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Wat is de wet WIA?

  • De Wet WIA gaat uit van het principe ‘wie kan werken, moet werken’
  • Wie voldoende werkt, kan zijn inkomen op peil houden
  • Wie niet of onvoldoende werkt, valt in een diep financieel gat
  • Gedeeltelijk arbeidsongeschikte medewerkers vallen onder de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA). Meestal bestaat dan eerst het recht op een tijdelijke loongerelateerde WGA-uitkering van 70% van het verschil tussen het oude en het nieuwe loon
  • Na deze periode ontvangt een medewerker vanuit de WGA ofwel een loonaanvullingsuitkering ofwel een minimale vervolguitkering
  • Alleen bij voldoende werken krijgt de medewerker recht op een loonaanvullingsuitkering, in hoogte afhankelijk van het verschil tussen het oude loon en het loon dat een medewerker maximaal nog kan verdienen

 

Arbeidsongeschikt

Als u arbeidsongeschikt wordt, hebt u de eerste twee jaar recht op loondoorbetaling van uw werkgever. Na twee jaar komt u in aanmerking voor een WIA-uitkering.

 

Als u nog voldoende kunt werken

Naast het nieuwe loon ontvangt u een loonaanvullingsuitkering. Deze uitkering bedraagt 70% van het verschil tussen het laatstverdiende loon en het bedrag dat u nog zou kunnen verdienen. Als het inkomen te veel daalt, vervalt de loonaanvullingsuitkering en blijft alleen de vervolguitkering over.

 

Als u onvoldoende kunt werken

Als u minder dan 50% werkt van wat u zou kunnen werken, wordt uw loon slechts aangevuld met een percentage van het minimumloon.

 

U kunt niet meer werken

Als u na twee jaar arbeidsongeschikt wordt verklaard, hebt u recht op een uitkering vanuit de regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA). Deze bedraagt 70% van het laatstverdiende loon en gaat door tot u de AOW gerechtigde leeftijd heeft bereikt. De maximale uitkering bedraagt 70% van het maximumloon in 2017 (€ 53.705,-).

Voor aanvulling op uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid zijn diverse verzekeringsoplossingen beschikbaar.  Aangezien dit echter maatwerk is komen wij graag in gesprek met u om uw persoonlijke situatie omtrent het arbeidsongeschiktheidsrisico in kaart te brengen.