Pensioenen

Wat is pensioen?

Pensioen is een periodieke uitkering die u ontvangt (of uw nabestaanden ontvangen) vanaf het moment dat u niet meer in staat bent uw inkomen zelf te verzorgen. Er zijn 3 situaties waarin dat kan gebeuren: bij ouderdom, bij overlijden en bij arbeidsongeschiktheid. Overeenkomstig deze situaties onderscheiden we drie soorten pensioen: het ouderdomspensioen (OP), het nabestaanden pensioen (NP) en het arbeidsongeschiktheidspensioen.

 

Wie betaalt mijn pensioen?

U kunt pensioen ontvangen van de overheid, van uw (vroegere) werkgever of uit eigen opgebouwde middelen.

 

Waaruit bestaat ons pensioenstelsel?

Ons pensioenstelsel wordt vaak grafisch weergegeven als een pensioenopbouw uit drie lagen. De onderste laag, de basis, wordt gevormd door de pensioenen die u van de overheid krijgt: Algemene Ouderdomswet (AOW), de Algemene Nabestaandenwet (ANW) en de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO). De tweede laag bestaat uit de werknemerspensioenen, ook wel aanvullende pensioenen genoemd. Deze worden afgesproken tussen werkgever en werknemer. De derde laag wordt gevormd door de eigen middelen die u als pensioen voorziening gebruikt. U kunt daarbij denken aan lijfrentes, spaarrekeningen, een aandelenportefeuille, of andere vormen van vermogen, zoals een eigen huis of bedrijf.

 

Heeft u een pensioentekort?

Een pensioentekort hoeft geen reden te zijn voor bezorgdheid. U kunt namelijk zelf zorgen voor een financiële reserve, om zo uw (te lage) pensioeninkomsten aan te vullen. Bovendien kan dit vaak op een fiscaal aantrekkelijke manier. Klik op pensioentekort ,beantwoord de vragen en bekijk hoe u ervoor staat.