Bedrijfsschade

Bedrijfsschadeverzekering

 

Als uw bedrijf wordt getroffen door van buiten komend onheil is dat al vervelend genoeg. Maar uw opstal- en inboedelverzekering dekken niet de schade die u oploopt omdat uw bedrijfsprocessen stil komen te liggen. Als u dit risico wilt afdekken, sluit u een bedrijfsschadeverzekering af.

De bedrijfsschadeverzekering vangt het grootste deel van uw vaste, doorlopende kosten op en biedt u tevens een vergoeding voor omzetderving. Ook de kosten die u moet maken voor de instandhouding en hervatting van uw bedrijfsactiviteiten worden binnen de verzekering bedrijfsschade vergoedt.

 

Voorkom erger met de verzekering bedrijfsschade

Met een bedrijfsschadeverzekering waarborgt u dus de continuïteit van uw bedrijf in geval van brand of andere calamiteiten. Wilt u weten wat de beste verzekering bedrijfsschade is voor uw situatie? Bel ons dan voor een vrijblijvend adviesgesprek.

 

Voordelen van de bedrijfsschadeverzekering

Dekt de vaste bedrijfskosten en de kosten voor de instandhouding en hervatting van de werkzaamheden.

Ook omzetderving is meeverzekerd.

Scherpe premie en uitstekende voorwaarden.

Machinebreukverzekering

 

Zijn uw bedrijfsprocessen afhankelijk van machines? Dan is het verstandig om een machinebreuk verzekering af te sluiten. Deze verzekering dekt schades aan machines, onafhankelijk van de oorzaak. Zelfs beschadiging door menselijk falen is meeverzekerd bij de machinebreukverzekering.

Productiemachines zijn wonderen van techniek, maar vaak ook erg kwetsbaar. Kortsluiting of een foutje van een medewerkers kan grote gevolgen hebben voor uw bedrijfsvoortgang. Met de machinebreuk verzekering kunt u snel de schade laten herstellen zonder dat het u extra investeringen kost.

 

Machinebreukverzekering niet voor bedrijfsschade

Wilt u ook de kosten verzekeren die ontstaan als gevolg van machinebreuk, dan heeft u een speciale bedrijfsschaderegeling nodig. Wilt u weten wat voor uw situatie de beste oplossing is? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek.

 

Voordelen van de machinebreuk verzekering

Dekking van de reparatie- of vervangingskosten van uw productiemachines.

Alle vormen van schade verzekerd, ook als gevolg van menselijk falen.

Scherpe premie en uitstekende voorwaarden.

Reconstructieverzekering

 

U moet er niet aan denken dat uw administratie verloren gaat. Niet alleen uw klantinformatie, maar ook projectadministraties en financiële gegevens zoals openstaande facturen bent u kwijt. Op zo’n moment is het prettig om terug te kunnen vallen op uw reconstructiekostenverzekering.

Als u niet over een actuele back up beschikt, kunnen de bedragen die u moet betalen om al uw gegevens te achterhalen fors oplopen. De reconstructiekosten verzekering vergoedt alle kosten die u moet maken om na een calamiteit uw administratieve bedrijfsgegevens te herstellen.

 

Reconstructiekosten verzekering

Niet alleen uw papieren administratie is verzekerd met de reconstructiekostenverzekering, ook de software die u gebruikt voor uw administratieve processen, de feitelijke computerbestanden en gegevens die op andere dragers zoals dvd’s staan, vallen onder de dekking.

 

Voordelen van de reconstructiekostenverzekering

Dekking van de reconstructiekosten van uw bedrijfsadministratie.

Ook software en digitale informatiedragers zijn verzekerd.

Scherpe premie en uitstekende voorwaarden.

Milieuschadeverzekering

 

Heeft uw bedrijf geen milieuschadeverzekering? Dan kunt u onverwacht worden geconfronteerd met hoge kosten. Bijvoorbeeld als er brand is geweest. Uw opstalverzekering en inboedelverzekering dekken de schade aan uw pand en uw goederen, maar niet de kosten van het opruimen van bijvoorbeeld verontreinigd bluswater.

De kosten van milieuschade lopen snel op. Het gaat vaak niet alleen om de saneringskosten, maar ook om alle kosten die moeten worden gemaakt om de sanering mogelijk te maken. Het opbreken van straten of trottoirs bijvoorbeeld. De kosten van een milieuschade lopen daarom al snel in de tienduizenden euros! De milieuschadeverzekering dekt de kosten het opruimen én de consequenties hiervan.

 

Milieuschade verzekering: ook voor bedrijfsschade

Ook de kosten van onderzoek en in de meeste gevallen tevens de eventuele bedrijfsschade worden gedekt door de milieuschade verzekering. Wat voor u de beste polis is, hangt af van veel factoren. Wij helpen u graag om de ideale milieuschade verzekering voor uw bedrijf samen te stellen.

 

Voordelen van de milieuschadeverzekering

Dekt de kosten van milieuschade en de gevolgen ervan.

Vergoedt tevens onderzoekskosten en eventuele bedrijfsschade.

Scherpe premie en uitstekende voorwaarden.

Extra kostenverzekering

 

Als u na bijvoorbeeld een brand uw bedrijfsprocessen voort moet zetten op een andere locatie, brengt dat veel extra kosten met zich mee. De extra kostenverzekering vergoedt de extra kosten van uw tijdelijke bedrijfspand en de apparatuur die u moet huren. Zo kunt u weer snel herstarten.

 

De extra kosten verzekering is met name bedoeld voor ondernemers die aan een bescheiden investering genoeg hebben om hun werkplek te herstellen. Bijvoorbeeld als u geen eigen bedrijfspand nodig heeft om uw omzet te kunnen continueren.

 

Extra kosten verzekering of andere oplossing?

De extra kostenverzekering verzekert echter geen omzetderving. Mocht een grote schade ook invloed hebben op uw winst, dan is een bedrijfsschadeverzekering wellicht beter geschikt voor uw situatie. Twijfelt u welke polis het beste bij u past? Vraag het ons, wij adviseren u graag.

 

Voordelen van de extra kostenverzekering

Dekking van de tijdelijke kosten ten behoeve van de herstart van uw werkzaamheden.

Geschikt voor ondernemers die geen eigen bedrijfspand nodig hebben voor hun activiteiten.

Scherpe premie en uitstekende voorwaarden.