Voor de ondernemer

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

 

Zeker voor ondernemers zijn de gevolgen van arbeidsongeschiktheid enorm. Als u als ondernemer of ZZP-er arbeidsongeschikt wordt, gaat de overheid ervan uit dat u uw eigen zaken heeft geregeld. Speciaal daarvoor is er de arbeidsongeschiktheidsverzekering ondernemer.

Wist u dat jaarlijks één op de tien ondernemers te maken krijgt met arbeidsongeschiktheid? Mocht het u overkomen, dan is het prettig als u zich geen zorgen hoeft te maken over uw inkomen.

Als u door arbeidsongeschiktheid geheel of gedeeltelijk moet stoppen met werken, vallen uw inkomsten of een deel daarvan weg. De arbeidsongeschiktheidsverzekering ondernemer keert in zo’n geval elke maand een bedrag uit, zodat u verder kunt leven zonder grote financiële zorgen.

 

Arbeidsongeschiktheid ondernemer zelf regelen

Omdat u niet kunt terugvallen op sociale verzekeringen, is het belangrijk om uw risico’s en de gevolgen van eventuele arbeidsongeschiktheid als ondernemer goed in kaart te brengen. Wij helpen u graag met het maken van uw afwegingen. Neem gerust contact met ons op voor een adviesgesprek.

 

Kenmerken van de arbeidsongeschiktheidsverzekering ondernemer

Zekerheid van inkomen voor ondernemers.

Maandelijkse uitkering bij volledige of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid.

U kunt zelf de hoogte en duur van de uitkering bepalen.

U kunt kiezen uit verschillende dekkingsvarianten.

Scherpe premies omdat wij de beste aanbiedingen voor u vergelijken.

Pensioen ondernemer

 

Natuurlijk bent u als zelfstandige vooral bezig met uw bedrijf en niet met de periode na uw 65ste. Toch is het verstandig om er nu alvast over na te denken. Door gebruik te maken van fiscale regelingen, spaart de fiscus flink met u mee voor uw ‘pensioen zelfstandige’!

Pensioenopbouw is voor veel ondernemers geen overbodige luxe. Lang niet elk bedrijf wordt snel verkocht, lang niet elke klantportefeuille brengt de marktwaarde op. Door met een pensioenverzekering nu al te sparen voor later kunt u een prima pensioen opbouwen. En doordat de overheid belastingvoordelen biedt, is dat voordeliger dan u denkt.

 

Pensioen ondernemer: hoeveel heeft u nodig?

Hoeveel pensioen u straks echt nodig hebt, hangt af van veel factoren. Heeft u een eigen huis en komt dat voor uw pensioen vrij? Heeft u nog inwonende kinderen die straks misschien gaan studeren? Hoeveel verwacht u aan uw bedrijf over te houden? Wij zetten uw financiën van later graag voor u op een rij. Bel ons gerust voor een vrijblijvende afspraak.

 

Kenmerken van het pensioen zelfstandige

Maakt gebruik van fiscale voordelen voor het pensioen ondenemer.

Flexibele pensioenverzekering: kies zelf voor beleggen of sparen voor later.

Pensioenverzekering is tussentijds aan te passen aan uw wensen en situatie.

Uw pensioenverzekering wordt op maat voor u samengesteld.

Wij adviseren u en vergelijken de beste aanbiedingen uit de markt.

Overlijdensrisicoverzekering

 

Als u als ondernemer onverhoopt komt te overlijden heeft dit niet alleen grote gevolgen voor uw gezin, maar ook voor uw bedrijf en zakelijke partners. De ondernemers overlijdensrisicoverzekering biedt achterblijvers in zo’n situatie de eerste financiële zekerheid.

Indien u komt te overlijden, keert deze levensverzekering een van tevoren vastgesteld bedrag uit aan uw nabestaanden, uw zakelijke partners of aan de onderneming. Zo weet u zeker dat uw gezin niet in financiële problemen terechtkomt en dat de continuïteit van uw bedrijf is gewaarborgd.

 

Levensverzekering is maatwerk

Als ondernemer heeft u te maken met zowel persoonlijke als zakelijke risico’s bij overlijden. Het vaststellen van de juiste dekking van uw overlijdensrisicoverzekering hangt dan ook af van veel factoren en uw persoonlijke wensen en mogelijkheden. Zo kunt u bijvoorbeeld een overlijdensrisicoverzekering sluiten op 1 of 2 levens.

Tot uw 70ste levensjaar wordt u voor deze levensverzekering geaccepteerd, maar hoe eerder u ermee begint, hoe lager uw premie is. Afhankelijk van de hoogte van de gekozen dekking vindt er een medische keuring plaats.

 

Kenmerken van de overlijdensrisicoverzekering ondernemers

Keert een van tevoren vastgesteld bedrag uit aan achterblijvers.

Eerste waarborg voor de continuïteit van uw bedrijf na overlijden.

Af te sluiten op één of op twee levens.

U kunt zelf de hoogte van de uitkering en de dekkingsperiode bepalen.

Mogelijkheid om premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid me te verzekeren.

Zekerheid voor achterblijvers tegen een aantrekkelijke premie.

Wij adviseren u en vergelijken de beste aanbiedingen uit de markt.

Compagnonsverzekering

 

Als u een compagnon heeft, bent u voor een belangrijk deel afhankelijk van uw zakelijke partner. U versterkt elkaar, bepaalt samen de strategie en toont ondernemersdurf. Maar wat als uw compagnon door overlijden wegvalt? In zo’n geval kan de compagnonsverzekering uitkomst bieden.

Wanneer een compagnon komt te overlijden, krijgen de erfgenamen zijn of haar deel van het bedrijf. Dit kan de continuïteit van de onderneming in gevaar brengen. De compagnonsverzekering keert de achtergebleven compagnon een geldbedrag uit, waarmee hij het aandeel van zijn overleden compagnon kan overnemen.

 

Levensverzekering compagnon is logisch

De compagnonsverzekering is een logische polis. Als u met uw levenspartner een huis koopt, sluit u een verzekering af op elkaars leven. Waarom zou u dat bij een groot financieel belang als een bedrijf dan niet doen? Waar een overlijdensrisicoverzekering u in uw privé beschermt, doet de compagnonsverzekering dat in uw zakelijke situatie.

Het vaststellen van de juiste dekking van de compagnonsverzekering hangt af zowel zakelijke factoren en uw persoonlijke financiële situatie. Wij helpen u graag met het maken van uw afwegingen. Neem gerust contact met ons op voor een adviesgesprek.

 

Voordelen van de compagnonsverzekering

Keert een van tevoren vastgesteld bedrag uit aan de compagnon.

Levensverzekering compagnon is af te sluiten één of twee levens.

De dekkingsperiode en hoogte van uitkering kunt u zelf bepalen.

Compagnonverzekering kan tussentijd worden aangepast.

Scherpe premies omdat wij de beste aanbiedingen voor u vergelijken.

ZZP Pakketverzekering

 

Als zelfstandige zonder personeel neemt u zelf alle beslissingen die leiden tot het succes van uw bedrijf. U moet echter ook alle risico’s dragen die hier aan verbonden zijn. De ZZP Pakketverzekering beschermt u en uw bedrijf tegen de belangrijkste risico’s in uw branche. Zo kunt u gewoon doorgaan wanneer er iets misgaat.

Het kan gebeuren dat u als zelfstandige aansprakelijk wordt gesteld voor een fout die u onbedoeld maakt. Ook kunt u in conflict komen met een opdrachtgever of leverancier. Omdat uw privéverzekeringen hiervoor geen dekking bieden, is het verstandig deze risico’s af te schermen met een ZZP Pakketverzekering.

 

Onmisbare dekkingen

Met een ZZP Pakketverzekering worden de belangrijkste verzekeringen die voor uw beroepsgroep van toepassing zijn, gecombineerd in één aantrekkelijk pakket. Zo kunt u zich onder andere verzekeren voor Aansprakelijkheid voor Bedrijven (AVB), beroepsaansprakelijkheid, bestuurdersaansprakelijkheid, CAR/montage en/of rechtsbijstand.

 

Voordelen ZZP Pakketverzekering

Eén polis voor alle verzekeringen.

Eén vaste premie.

Eén pakket wat aansluit op uw wensen.

Uitstekende voorwaarden.