Voor de werknemers van de ondernemer

Compleet personeelservicepakket

In samenwerking met persoonlijk HR-specialist Qees biedt Regeer Financieel Advies u een servicepakket met daarin een aantrekkelijke verzuimverzekering, een verzorgde salarisadministratie en effectieve verzuimbegeleiding. Wilt u hiervoor een offerte ontvangen. Ga naar de website  HYPERLINK “http://qees.nl/regeer” qees.nl/regeer en maak uw vergelijking. Wilt u hierover verder praten in een persoonlijk gesprek, maak een afspraak en bel Regeer Financieel Advies 06-40676022.

Personeelszaken

Betrokken en bevlogen HR-professionals

Ervaren HR-adviseurs die graag met u meekijken naar elk voorliggend HR-vraagstuk. U hoeft niet te investeren in een afdeling personeelszaken. Via de dienstverlening van Qees heeft u uw eigen betrokken en bevlogen HR-professionals.

Zou het niet fijn zijn als u uw eigen afdeling personeelszaken zou hebben? Wat zou u ervan vinden als u uw personeelsvraagstukken onbeperkt kunt neerleggen bij uw ‘eigen’ HR-professionals?

De adviseurs van Qees zijn niet alleen op afroep beschikbaar, ze kijken ook actief mee bij het aannemen van medewerkers, het opstellen van arbeidsovereenkomsten, het verlengen van arbeidsovereenkomsten en bij het bouwen van een ‘salarishuis’.

Vertrouwd aanspreekpunt
De HR- en salarisadviseurs van Qees zijn uw vertrouwd aanspreekpunt voor alle personeelsaangelegenheden. Ze zijn de eerste persoon die u spreekt, staan u met raad en daad bij en schakelen als de casus daar om vraagt, graag een specialist in om u nog beter te kunnen helpen.

Online portaal voor alle HR-diensten
Alles wordt door Qees vastgelegd in een portaal. Het bijzondere aan mijn portaal is dat u daar alle HR-diensten kunt monitoren. In het portaal van Qees, vindt u niet alleen uw salarisadministratie. Ook  de verlof- en vakantieuren worden nauwkeurig voor u bijgehouden. Ziekmelden van uw medewerker doet u ook via het werkgeversportaal van Qees. Een melding gedaan aan Qees, wordt automatisch doorgegeven aan de verzuimverzekeraar en arbodienst. Wel zo makkelijk!

Arbodienstverlening

Verzuimbegeleiding met oog voor werkgevers

De arbodiensten waarmee Qees werkt, zijn betrokken en persoonlijk. Daar zijn ze op geselecteerd. Qees vindt namelijk dat een arbodienst geen ‘administratiefabriek’ is, maar een betrokken partner die zich uitsluitend bezig houdt met de re-integratie van zieke medewerkers.

De arbodiensten van Qees…
Samen met u zorgen de arbodiensten van Qees ervoor dat een medewerker snel weer terug op de werkvloer is. Als dat niet lukt binnen uw onderneming, kijken we samen of er buiten uw onderneming mogelijkheden zijn. Alles gericht om de verzuimperiode zo kort mogelijk te houden of om zo snel mogelijk duidelijkheid te krijgen.

…en de Raadgevers van Qees
Soms heeft u als werkgever behoefte om even te schakelen met iemand die enkel oog heeft voor uw belang. Ook daar is aan gedacht. De Raadgevers van Qees staan graag naast u en overleggen met u hoe een complexe verzuimsituatie aan te pakken.

Koppeling met salarisadministratie

Qees is er eerlijk over : Het is vreemd en onbegrijpelijk dat de salarisadministratie niet altijd een centrale rol hebben gespeeld in uw personeelsbeleid. Door salarisadministratie te koppelen aan uw personeelszaken ontstaan er -naast het gemak en overzicht- grote voordelen voor u:

als de salarisadministrateurs van Qees weten voor wie ze een loonstrook maken, kunnen ze sneller loonsubsidies en mobiliteitsbonussen ophalen en de no-riskers in kaart brengen; ze kunnen dus eenvoudig uw loonkosten verlagen

de salarisadministrateurs van Qees brengen de financiële gevolgen van verzuim in kaart, hierdoor zijn verzekeraars eerder bereid bij te dragen aan een interventie voor uw medewerker.

Ervaren salarisadministrateurs
Als u voor de ervaren salarisadministrateurs van Qees kiest, heeft u direct een centraal contact voor al uw HR-zaken. Ze verzorgen uw loonadministratie niet alleen tot in de puntjes; ze helpen u ook bij al uw vraagstukken rond salaris en contract. In het online portaal van Qees houdt u al uw informatie bij.

Vanuit de gedachte dat salaris krijgen een feestje moet zijn, heeft Qees een vrolijke loonstrook laten ontwikkelen. De loonstrook is visueel vormgegeven, zodat uw medewerkers de loonstrook met plezier zullen lezen.

Samenwerking met uw accountant of boekhouder
Qees doet graag de salarisadministratie van uw medewerkers. Omdat het logisch is dat alle personeelszaken op één plek gedaan worden. Ik kom niet in de relatie met uw accountant of boekhouder. Uw boekhouder of accountant krijgt automatisch alle stukken aangeleverd om de salarissen eenvoudig en correct op te nemen in de financiële administratie.

Verzuim- en loonkostenanalyse

De kern van de kwaliteit en kracht van Qees zit in de bedrijfsanalyse die de deskundige Raadgevers van Qees uitvoeren. Met deze gerichte verzuim- en loonkostenanalyse kunt u uw HR-beleid pas echt scherpstellen.

Verbeter de inzetbaarheid
Dankzij deze kritische blik kunt u uw verzuimbeleid een positieve impuls geven. De Raadgevers van Qees helpen u op organisatieniveau om de inzetbaarheid van uw medewerkers te verbeteren. Op dossierniveau stuurt de Raadgever bij als het nodig is om de re-integratie te bespoedigen.

Directe verlaging loonkosten
Qees zoekt ook naar mogelijkheden om uw loonkosten direct te verlagen. Door het aanspreken van subsidies, loonheffingskortingen, mobiliteitsbonussen en no riskpolissen weet ik interessante kansen voor u te benutten.

Helpdesk arbeidsrecht

Qees is trots op zijn helpdesk arbeidsrecht. Bij Qees krijg je direct een gespecialiseerd arbeidsrechtadvocaat aan de lijn.

Deze helpdesk is bedoeld om u als deelnemer snel in de juiste richting te sturen. Tijdens het gesprek neemt een advocaat van Qees uw situatie of vraag met u door en geeft een denk- of oplossingsrichting aan. Als u aanvullend nog ondersteuning nodig heeft, gebeurt dat tegen vaste, vooraf afgestemde tarieven.

Duidelijkheid over de kosten vooraf. Ook dat is Qees.

Advies verzuimverzekering

De verzekeringsadviseurs die samenwerken met Qees staan u bij met deskundig en objectief advies over werknemersverzekeringen in het algemeen en verzuimverzekeringen in het bijzonder. Qees werkt samen met Regeer Financieel Advies.

Benchmark verzuimverzekering
Regeer Financieel Advies vergelijkt alle bekende verzuimverzekeraars voor u en zet de uitkomsten helder voor u op een rij.

Wat past het beste bij uw wensen?
Wij adviseren u eerst over de dekking die het beste bij u past. Vervolgens zoeken wij daar passende verzekeringen bij. De keuze is dan aan u.

Eenvoudig overstappen en starten
Qees helpt u natuurlijk ook bij het overstappen. Een van de intakemedewerkers van Qees regelt dat overstappen soepel verloopt. Na de intake vult Qees alle gegevens van uw medewerkers in op het online portaal. Zo kunt u er snel mee aan de slag.

Jaarlijkse review voor verbetering
Jaarlijks kunt u rekenen op een review. Qees kijkt dan niet alleen naar het verzuim, maar ook naar hoe u de inzetbaarheid van uw medewerkers kunt vergroten. Daarnaast checkt Qees samen met Regeer Financieel Advies periodiek of de dekking en verzekeraar nog steeds passen bij uw organisatie.

Verzuimverzekering

 

Ziekteverzuim is een reëel financieel risico voor elk bedrijf met werknemers. Gedurende de eerste twee jaar moet u zieke medewerkers 70 procent van het loon doorbetalen. Een verzuimverzekering helpt u zowel bij het financiële aspect als bij uw wettelijke verplichtingen.

Door de Wet Poortwachter heeft u als werkgever meer verantwoordelijkheden gekregen voor de re-integratie van zieke werknemers. Een goede verzuimverzekering beperkt niet alleen uw financiële risico’s, maar helpt u ook bij de re-integratie van uw mensen.

Verder kunt u gebruik maken van gespecialiseerde arbodiensten om het ziekteverzuim in uw bedrijf terug te dringen. Op die manier weet u zeker dat u aan alle eisen van de Wet Poortwachter voldoet zonder dat het u veel inspanning hoeft te kosten.

 

Kosten ziekteverzuim vaak hoger dan gedacht

Onderzoeksbureau TNS NIPO heeft uitgerekend dat een zieke medewerker u gemiddeld 200 euro per dag kost. Met een verzuimverzekering weet u zich niet alleen verzekerd van de dekking van deze kosten, maar tevens van de mogelijkheden om uw werknemers en dus uw bedrijf zo gezond mogelijk te houden.

Het samenstellen van een goede verzuimverzekering tegen een scherpe premie hangt onder andere af van de arbeidsvoorwaarden binnen uw bedrijf en uw wensen ten aanzien van preventie en verzuimmanagement. Wij helpen u graag met het maken van uw afwegingen. Neem gerust contact met ons op voor een adviesgesprek.

 

Voordelen van de verzuimverzekering

Risicobeheersing ziekteverzuim door vaste premiestelling.

Begeleiding van re-integratietrajecten én actieve preventie van ziekteverzuim.

Eenvoudig voldoen aan de eisen van de Wet Poortwachter.

Administratieve afhandeling en uitbetaling wordt voor u gedaan.

WGA

Als een werknemer langdurig ziek wordt of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt, is dat ook voor u als werkgever vervelend. Helemaal als het langer duurt dan twee jaar, kan dit u veel geld kosten. Deze ongewenste kosten houdt u beheersbaar met een verzekering WGA eigen risicodrager.

De WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) is bedoeld voor gedeeltelijk (35-80%) arbeidsongeschikte (ex-)werknemers en volledig maar niet duurzaam arbeidsongeschikte medewerkers.

Van u als ondernemer wordt verwacht dat u, voor werknemers die hier mee te maken krijgen, als eerste zoekt naar ander werk binnen uw eigen organisatie. Als dat niet mogelijk is, wordt van u verwacht dat u een actieve bijdrage levert aan de werkhervatting bij een andere werkgever.

Om u te prikkelen hiervoor uw uiterste inspanning te doen, worden de eerste 10 jaar van een WGA-uitkering van (ex-)werknemers door het UWV bij u in rekening gebracht. Met de verzekering WGA eigen risicodrager betaalt u niet langer de gedifferentieerde WGA premie aan het UWV, maar verlegt u alles naar uw verzekeraar. Deze neemt tevens alle verplichtingen aangaande de uitkering én het re-integratietraject van u over.

 

Vaste WGA-premie wel zo overzichtelijk

Omdat u een vast bedrag WGA premie aan de verzekeringsmaatschappij betaalt, weet u precies waar u aan toe bent. Dit bedrag is stabiel en in bijna alle gevallen lager dan de premie die u aan het UWV zou betalen. Daarnaast weet u zich ervan verzekerd dat er direct alles aan wordt gedaan om uw werknemer optimaal te laten re-integreren.

Wij helpen u graag met het maken van zorgvuldige afwegingen over het eigen risico WGA en het vinden van een goede verzekering. Neem gerust contact met ons op voor een adviesgesprek.

Voordelen van de verzekering WGA eigen risicodrager

Stabiele en lagere premie dan bij het UWV.

Werkgeverslasten zijn meeverzekerd.

Administratieve afhandeling wordt gedaan door de verzekeringsmaatschappij.

Professionele re-integratie wordt uitgevoerd in samenwerking met de verzekeraar.

WIA-verzekering als uitstekende arbeidsconditie

 

Zijn uw mensen ook uw belangrijkste kapitaal? Dan is hun tevredenheid over u als werkgever belangrijk voor u. Met de WIA verzekering biedt u hen extra zekerheid mochten zij in de toekomst langdurig gedeeltelijk arbeidsongeschikt raken.

Een medewerker is gedeeltelijk arbeidsongeschikt als hij 20 tot 65 procent mag werken. Mocht deze situatie langer duren dan 2 jaar, dan krijgt hij of zij te maken met de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) een onderdeel van de Wet Inkomen en Arbeid (WIA).

De gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer ontvangt dan eerst een loongerelateerde WGA uitkering. De duur hiervan hangt af van het arbeidsverleden en duurt 3 tot 38 maanden.

WIA

 

Na de loongerelateerde WGA-uitkering ontvangt uw werknemer de WGA-vervolguitkering. De hoogte hiervan is afhankelijk van hoeveel procent van het resterende arbeidsvermogen wordt ingezet. In het slechtste geval valt uw werknemer terug op een minimumuitkering. Met de WIA-verzekering kunt u hem of haar helpen deze inkomensdaling te beperken.

Wilt u meer weten over een WIA-regeling voor uw medewerkers? Aarzel dan niet en neem contact met ons op voor advies of een op-maat offerte.

 

Kenmerken en voordelen van de WIA verzekering

Uitstekende arbeidsvoorwaarde waarmee u betrokken ondernemerschap toont.

Uw medewerkers weten zich verzekerd van een goed inkomen, zelfs bij arbeidsongeschiktheid.

Uitstekende re-integratiehulp ten bate van zowel werknemers als werkgevers.

Vaste premies dus uitstekende kostenbeheersing.

Collectieve ongevallenverzekering

 

Uit cijfers van het CBS blijkt dat veel meer mensen slachtoffer worden van een bedrijfsongeval dan als gevolg van een verkeersongeluk. Wilt u uw werknemers op zo’n moment een -financiële- helpende hand bieden? Sluit dan de collectieve ongevallenverzekering voor hen af.

Een collectieve ongevallenverzekering keert uit bij overlijden of blijvende invaliditeit van werknemers. Door de verzekering op te nemen in het pakket met secundaire arbeidsvoorwaarden, profileert u zich als een betrokken werkgever.

 

Ook collectieve ongevallenverzekering in pakket bedrijfsverzekeringen

De collectieve ongevallenverzekering is een overzichtelijk product: u krijgt slechts 1 polis voor uw gehele bedrijf en hoeft de in- en uitdiensttredingen niet door te geven. U kunt er tevens voor kiezen uw mensen 24 uur per dag tegen ongevallen te verzekeren. Daarbij krijgt u extra korting als u de polis opneemt in uw pakketpolis bedrijfsverzekeringen.

 

Voordelen van de collectieve ongevallenverzekering werknemers

Keert uit bij overlijden of blijvende invaliditeit van werknemers tijdens werktijd.

Uit te breiden tot 24 uurs dekking.

Scherpe premie en uitstekende voorwaarden.

Zakenreisverzekering

 

Gaat u of één van uw werknemers wel eens op een business trip? Vergeet dan niet om een zakenreisverzekering af te sluiten. Velen realiseren zich niet dat een particuliere reisverzekering niet uitkeert als er iets misgaat als u zakelijk reist!

Daarnaast hebben businessreizen vaak een grotere financieel belang en dus ook een groter financieel risico. Met een zakenreisverzekering weet u zich hiertegen verzekerd. Ook als u of uw medewerker plotseling moet terugkeren en er iemand anders in de plaats moet afreizen.

 

Zakelijke reisverzekering op maat

U kunt uw zakenreisverzekering zo eenvoudig of uitgebreid maken als u zelf wilt. Zo kunt u bijvoorbeeld medische kosten meeverzekeren. Of u sluit de zakenreisverzekering af voor reisgezelschappen van meerdere personen. Wilt u weten wat voor de beste oplossing is? Maak dan eens een vrijblijvende afspraak met ons.

 

Voordelen van de zakenreisverzekering

Uitgebreide dekking van kosten als gevolg van schade tijdens zakelijke reizen.

Op maat uit te breiden met bijvoorbeeld een annuleringsverzekering.

Scherpe premie en uitstekende voorwaarden.